در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به مراحل مختلف نصب و استقرار و همچنین راه اندازی سیستم پروسس میکر به عنوان یک سیستم مدیریت فرایند ، ارائه شده است.

پاسخ سوالات به صورت تشریح و در برخی موارد به صورت تصویری ارائه شده است.

سوالات با علائم راهنمایی (حل شده) و (حل نشده ) مشخص شده است.

برای مشارکت در پاسخ به سوالات می توانید به قسمت نظرات که در انتهای صفحات مربوط به سوالات می باشد مراجعه کرده و پاسخ یا هر توضیح دیگری را که در ارتباط به آن سوال است اضافه کنید.

همچنین برای طرح سولات جدید در پنل سمت چپ به منوی سوال جدید مراجعه کرده و سوال خود را ارسال نمایید. توجه داشته باشید که برای طرح سوال هیچ نیازی به ثبت نام نیست.